Browsing: Open Data

अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलका सर्त

अनिरुद्र न्यौपाने पूर्वबजेट विवरण आर्थिक दस्तावेजका मूलभूत मानक पूरा हुने गरी तयार गर्नु अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलको पूर्वसर्त हो । नेपाल सरकारले गत…

Read More