Browsing: Themes

कोरोना भाइरसको सही सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सूचनाआयोगको नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे निर्देशन

प्रेस विज्ञप्ती राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. सूचना हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) र उपदफा…

Read More