Browsing: Right to Information

जीवन बचाउन, विश्वास बनाउन र आशा जगाउनः सूचनामा पहँुच

हार्दिक आव्हान सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध हक हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका तथा रहनुपर्ने सूचनामा नागरिकको सहज तथा…

Read More

राष्ट्रिय सूचनाआयोग: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउनेबारे प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट…

Read More