Policy

Icon
Review on Province 5- Sanchar Niti

The  report encloses review of Communication Policy of Province 5, Nepal.

Icon
'वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको  'वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' का केही विवादास्पद प्रावधानको विश्लेषण गरि फिडम फोरमले तयार पारेको तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव पत्र ।

Icon
Comments on Privacy Bill- 2075

Freedom Forum hereby presents some comments and recommendation on Privacy Draft Bill-2075.

Icon
Comments on Press Council Draft Bill-2074

Freedom Forum hereby presents some comments and recommendation on Press Council Draft Bill- 2074.

Icon
Province 4 Mass communication Policy Review- Nepali

The review report comprises Province 4  Mass Communication draft policy prepared by Freedom Forum.
The review is already submitted to Province 4 Minister for Internal Affairs and Law Hari Bahadur Chuman.