Browsing: Democracy

अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलका सर्त

अनिरुद्र न्यौपाने पूर्वबजेट विवरण आर्थिक दस्तावेजका मूलभूत मानक पूरा हुने गरी तयार गर्नु अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलको पूर्वसर्त हो । नेपाल सरकारले गत…

Read More

राष्ट्रिय सूचनाआयोग: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउनेबारे प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट…

Read More

कोरोना भाइरसको सही सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सूचनाआयोगको नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे निर्देशन

प्रेस विज्ञप्ती राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. सूचना हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) र उपदफा…

Read More