140. Press freedom situation in Nepal and future projections

Freedom Chautary
Freedom Chautary
140. Press freedom situation in Nepal and future projections
/

May 3, or World Press Freedom  Day, was proclaimed by United Nations General  Assembly in December 1993 with recommendation of UNESCO General …

Read More

139.  “स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था”

Freedom Chautary
Freedom Chautary
139.  “स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था”
/

महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना २०८० बमोजिम “स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था” विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभगिता अनुरुप फ्रिडम फोरम २०८० को कार्यमूलक लेखापरिक्षणमा सहभागी हुँदा…

Read More

138. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन तथा कार्यविधिको कार्यान्वयन

Freedom Chautary
Freedom Chautary
138. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन तथा कार्यविधिको कार्यान्वयन
/

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन तथा कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ । यस निर्देशिका अनुरुप…

Read More

137. नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, चुनौती र आगामी बाटो

Freedom Chautary
Freedom Chautary
137. नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, चुनौती र आगामी बाटो
/

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचका सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for Universal Access to Information) को सबैमा शुभकामना । यस…

Read More

136. अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामा नेपाल

Freedom Chautary
Freedom Chautary
136. अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामा नेपाल
/

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार परिषदमा गरिने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तरगत अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता विषयमा २०८० साउन २४ गते गरिएको कार्यक्रमलाई समेट्दै…

Read More

135. नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौती

Freedom Chautary
Freedom Chautary
135. नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौती
/

संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले सन् १९९३ मा यो दिवस मनाउन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको थियो । यो वर्ष विश्वव्यापी रुपमा यो दिवसलाई…

Read More

134. Freedom of Expression in the framework of Human Rights

Freedom Chautary
Freedom Chautary
134. Freedom of Expression in the framework of Human Rights
/

Freedom of expression and opinion is a fundamental human right which allows everyone to freely express their opinion online and offline. Right…

Read More

133. How can we monitor, report and combat hate?

Freedom Chautary
Freedom Chautary
133. How can we monitor, report and combat hate?
/

In the previous episode, we rebroadcasted United Nations uniting against Hate podcast which was based on how hate speech is spreading around…

Read More

132. How is hate spreading around the world?

Freedom Chautary
Freedom Chautary
132. How is hate spreading around the world?
/

Hate speech has become the biggest challenge today. With the advent of internet and technology, it has become more evident in every…

Read More

131. 2022 in review: Challenges to Nepali media unabated

Freedom Chautary
Freedom Chautary
131. 2022 in review: Challenges to Nepali media unabated
/

This past year 2022, total 45 incidents of press freedom violations occurred in Nepal, where 120 journalists were directly affected, states a…

Read More